Skip to main content

Table 2 Oligonucleotides used in this study

From: Dissection of the Candida albicans Cdc4 protein reveals the involvement of domains in morphogenesis and cell flocculation

Name Sequencea
CaCDC4 XhoI F GAACTCGAGA TGGATAAGAAATCAAAG
CaCDC4 XhoI R GAACTCGAG CTGTAAAAGTGGTTGACT
CaCDC4 SalI TAGCGTCGAC ATGGATAAGAAATCAAAGC
CaCDC4 BglII TCGAGATCT TCACTGTAAAAGTGGTTGAC
CaURA3-dpl200 BamHI AATGGATCC CCAGATATTGAAGGTAAAAGG
CaURA3-dpl200 XhoI ATTCTCGAG CTAGAAGGACCACCTTTGAT
TET25M KpnI CAAGGTACC GAACCATCGTGAGTGTAA
TET25M BamHI GAAGGATCC CGACATTTTATGATGGAA
CaCDC4-6HF SalI GCGTGTCGAC GTCATGGATAAGAAATCAAAGCTA
CaCDC4-6HFb BglII TCGAGATCT ttatttatcatcatcatctttataatcACCACCgtggtggtggtggtggtgCTCGAG CGGCCGC TGTAAAAGTGGTTGACTGAAATC
CaCDC4 ΔN AatII AATAGACGTC CTTATGCCCTCATGTGACGAC
CaCDC4 ΔN XhoI ATCCTCGAG CTGTAAAAGTGGTTGACTGA
CaCDC4 F-box AatII AAGCGACGTC ATGAGCAATGAACCTACT
CaCDC4 F-box XhoI GCCACTCGAG CCACCTATTGACAATTAT
CaCDC4 WD40 AatII GCTAGACGTC ATGGATCCAAAGTTCAAAC
CaCDC4-URA3-F ATGGATAAGAAATCAAAGCTATTCAAATATCCTTTGAGCGAGGAGACGGCTAAATTTGAGGTTTTCCCAGTCACGACGTT
CaCDC4-URA3-R TCACTGTAAAAGTGGTTGACTGAAATCTAGAATCTCAATAAACGTTTCACCTTCATCTTCTGTGGAATTGTGAGCGGATA
CaADH1_probe_F GGAGTATTGGCATTGTTGGG
CaADH1_probe_R AAGCTTGCTTGCATGACGAG
CaCDC4_probe_F GGTTTCCAACACTTTCCCAG
CaCDC4_probe_R CACTACTAGTTGGTTGCTGT
  1. aRestriction enzyme sites are in italics.
  2. bSequences complementary to those encoding 6×His and FLAG are in lower case letters. The italics has been used for restriction enzymes as in note “a”. The underline is new replaced with lower case letters.